iTero Element
iTero Element

Intraorální scanner „iTero Element“ představuje novou generaci přístroje, který umožňuje vytvořit 3D model chrupu bez užití otisků a v lepší kvalitě.

Více informací

Nabízené služby

Naše praxe poskytuje ortodontickou léčbu pacientům všech věkových skupin. O vhodnosti konkrétního načasování a typu léčby včetně výběru vhodné léčebné metody rozhoduje vždy hlavní lékař praxe po zevrubné analýze stavu a po dohodě s pacientem či jeho rodiči.

Invisalign-300x120V našem rejstříku jsou snímací i fixní aparáty včetně moderních systémů snímacích průhledných dlah typu INVISALIGN. Ve vhodném případě aplikujeme systém tzv. zrychlené ortodoncie, kde výsledku bývá dosaženo cca. za 1/3 obvyklé doby léčby.

Spolupracujeme s předními zubními lékaři nejen Praze, ale i v celé České republice, s nimiž ošetřujeme pacienty, jejichž léčba vyžaduje mezioborovou spolupráci v zubním lékařství i mimo ně. Ošetření nitra zubu na evropské úrovni pro nás provádí nejčastěji MUDr. Zallmannová.

Spolupracujeme s dalšími odborníky

Pokud náš pacient potřebuje rovněž parodontologické vyšetření či léčbu, doporučujeme kliniku 3DK, zejména renomovaného specialistu v parodontologii MUDr. Streblova a jeho spolupracovníka MUDr.Tomečka. Problémy s náhradou chybějících zubů pomáháme zvládnout zejména ve spolupráci s předním českým implantologem MUDr. Zábrodským. Závažné vady skusu a poruchy estetiky obličeje řešíme se špičkovým týmem pro čelistní chirurgii pod vedením doc. MUDr. Foltána, Ph.D.

Modelace výsledku v programu Doplhin Imaging

Pro největší přiblížení výsledku změn obličejové estetiky zhotovujeme modelaci pooperačního výsledku s využitím programu Dolphin Imaging. Snažíme se zorganizovat termíny v naší praxi i u styčných specialistů tak, aby pacient měl s léčbou rozprostřenou do několika různých praxí a klinik minimální starosti. Abychom mohli včas vyhovět pacientům, kteří na doporučení svých zubních lékařů či jinak se rozhodnou požádat nás o pomoc při řešení nepravidelností chrupu a čelistí, máme početnější tým, kde téhož pacienta může ošetřovat postupně více specialistů.

Vstupní pohovor provádí vždy hlavní lékař

Vstupní telefonický hovor s pacientem vede naše recepční sestra, která domluví první návštěvu v naší praxi a obecně může pohovořit o možnostech ortodontické léčby a zvyklostech v naší praxi. Vstupní pohovor v praxi a první konzultaci s pacientem provádí vždy hlavní lékař praxe, MUDr. Petr; pouze zcela výjimečně v jeho nepřítomnosti zastupující kolega.

Disponujeme všemi standardními vyšetřovacími přístroji

V naší praxi máme k dispozici všechny standardní vyšetřovací přístroje a pomůcky potřebné ke stanovení správné ortodontické diagnózy, tedy pacient nemusí nikam cestovat. Pouze u složitějších případů, vyžadujících interdisciplinární spolupráci, využíváme RTG, CT či jiných vyšetření, které bývají zajištěny v praxích spolupracujících kolegů.

Naše praxe nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, veškerou léčbu hradí pacient. Snažíme se tohoto přímého vztahu s pacientem využít ke kvalitním službám, neovlivňovaným regulemi danými pojišťovnami. Naši pacienti jsou vlastně klienti a kromě nepravidelností chrupu vyzařují naprosté zdraví, tedy dle našeho názoru nespadají (až na výjimky skutečně těžkých postižení) do systému pojistitelných rizik a tedy úhrad od zdravotních pojišťoven. Naprostá většina našich klientů tento systém akceptuje a oceňuje. Odměnou je jim esteticky srovnaný a funkčně vyhovující chrup po mnoho let.